Μαθήματα μοντέρνας μουσικής στο Σπίρτο ξεκινάνε καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Βρείτε το όργανο σας…