Δηλώστε συμμετοχή

Το μάθημα «Θεωρία των μακάμ» έχει ως στόχο την επαφή των μαθητών της παραδοσιακής μουσικής με τα μουσικά συστήματα που αναπτύχθηκαν στην ανατολική Μεσόγειο. Ως τέτοια μουσικά συστήματα ορίζονται οι τρεις βασικοί άξονες της τροπικότητας στην ανατολική Μεσόγειο: η βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική, η λόγια οθωμανική μουσική και η λόγια αραβοπερσική μουσική. Με μία σύντομη ιστορική επισκόπηση στη δημιουργία, την εξέλιξη και τα κοινά χαρακτηριστικά των τριών συστημάτων θα επιδιωχθεί μία γενική κατανόηση του αντικειμένου. Εν συνεχεία θα εξεταστούν ειδικά οι οικογένειες των μακάμ και η σύγκρισή–σύνδεσή τους με τα βυζαντινά γένη. Απώτερος στόχος του μαθήματος είναι ο μαθητής να καταφέρει σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να αναγνωρίζει ακουστικά τον εκάστοτε τρόπο και να μπορεί να αναλύει μορφολογικά μία σύνθεση. Αυτό θα επιτευχθεί με ακουστικά παραδείγματα που θα εξετάζονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος και με πλήθος αναλύσεων των συνθέσεων. Ιδιαίτερη έμφαση στο προς εξέταση μουσικό υλικό θα δοθεί στις καταγεγραμμένες συνθέσεις Ρωμιών συνθετών της Πόλης, στις λαϊκές συνθέσεις-τραγούδια από την Κωνσταντινούπολη και την Μικρά Ασία αλλά και στις ηχογραφήσεις δεξιοτεχνών μουσικών και ψαλτών από την Πόλη και τη Σμύρνη όπου αυτό είναι εφικτό. 

To μάθημα της θεωρίας των μακάμ είναι ομαδικό, έχει διάρκεια 60′ την εβδομάδα και κοστίζει 20 ευρώ το μήνα. Η εγγραφή στο Σπίρτο είναι δωρεάν.

Κλείστε ένα δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα

Εάν ενδιαφέρεστε να κλείσετε ένα δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας: